Deklaracja dostępności

Płać PIT w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA
TOYOTA YARIS
HYBRID
TOYOTA YARIS HYBRID
Nagroda II
3x Rowery elektryczne
3x
Rowery elektryczne
UNITY Raggio
Nagroda III
5x Zegarki Smartwatch V8
5x
Zegarki Smartwatch V8
PL Karta SIM SD

ZASADY

Krok 1
1

Złóż deklarację podatkową PIT za 2022 rok elektronicznie lub w jednym z Urzędów Skarbowych w Warszawie, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w terminie wyznaczonym we właściwych przepisach prawa. Wskaż Miasto Stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania. (Jeśli to konieczne - zaktualizuj druk ZAP-3 wpisując swój warszawski adres zamieszkania!)

Krok 2
2

Od 15.01.2023 r. do 31.05.2023 r. wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej loterii.

Krok 3
3

Wygraj samochód Toyota Yaris Hybrid!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone.

FAQ

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej w okresie od dnia 15.01.2023 r. od godziny 00:00 do dnia 31.05.2023 r. do godziny 23:59.
W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w terminie wyznaczonym we właściwych przepisach prawa złożyła Deklarację podatkową PIT za 2022 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Warszawie, w której wskazała Miasto Stołeczne Warszawa jako jej miejsce zamieszkania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie postanowień regulaminu (§7 ust. 2). Jeśli to konieczne - zaktualizuj druk ZAP-3 wpisując swój warszawski adres zamieszkania!
Do dnia 31.05.2023 r. (do godziny 23:59).
Tak. W loterii biorą udział deklaracje złożone w każdy przewidziany prawem sposób, również te składane elektronicznie.
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT, każda z osób jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie Miasta Stołecznego Warszawy jako miejsca zamieszkania.
Tak. Zarówno jeśli deklarację podatkową składa ZUS, jak też kiedy emeryt/rencista rozlicza się sam ze względu na ewentualne odliczenia lub dodatkowe źródło dochodów.
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną przy weryfikacji potrzebny będzie dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz kopia pierwszej strony złożonej deklaracji PIT z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Losowanie nagród odbędzie się 12.06.2023 r. między godziną 12:00 a 16:00 w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5.
Wyniki losowania zostaną opublikowane nie później niż do dnia 14.06.2023 r. na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.placpitwwarszawie.pl.
Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 05.07.2023 r. O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Zwycięzcy Loterii zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub telefonicznie.